logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

Skeniranje

Skener je uređaj koji optički skenira slike, štampani tekst, rukopis ili objekte i pretvara u digitalne slike . Obično se koristi u kancelarijskom radu kaoravni skenerisa staklom za skeniranje određenog formata. Postoje i 3D skeneri koji se koriste u industrijskom dizajnu.
Skeneri obično čitataju boje iz RGB spektra (crvena-zelena-plava). Ovi podaci se zatim obrađuju nekim programskim algoritmomuz korekciju za različite uslove ekspozicije i šalje na računar preko ulazno / izlaznog kabla (obično USB).
Dubina boja varira ovisno o karakteristikama skeniranja i opreme, ali je obično najmanje 24 bita. Veći kvalitet imaju modeli sa 36-48 bitnom kolor šemom.
Drugi bitan parametar za skener je njegova rezolucija , mjereno u pikselima po inču (ppi).
Od 2009. godine, high-end ravni skener može skenirati do 5400 ppi a bubanj skeneri imaju optičku rezoluciju između 3000 i 24000 ppi.