logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

Plakat

Plakat je svaki komad štampanog papira koji se može učvrstiti na zid ili drugu vertikalnu površinu. 

Plakati obično uključujutekstualne i grafičke elemente. Takođe plakat može biti ili u potpunosti grafički ili u potpunosti tekstualan. Plakati su dizajnirani da budu vizuelno privlačni i informativni i koriste se za mnoge svrhe. Oni su često sredstvo oglašavanja (naročito događaja, muzičara i filmova).  

Propagandisti , protestanti i druge grupe pokušavaju preko tog medija komunicirati i slati poruku. Plakati se koriste za reprodukcija umetničkih dela, posebno poznatog djela, kao jeftina replika u odnosu na original. 

Moderni plakat datira još iz 1850-ih, kada je štamparska industrija usavršilatehniku litografije i učinila mogućom masovnu proizvodnju.