logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

Logo

Logo (od grčke riječi λογότυπο = logotipos) je skup grafičkih elemenata koji je, po mogućnosti, urađen jedinstvenim tipografskim stilom ili aranžiran na neki specifičan način.

Krajnji rezultat bi trebao biti njegovo trenutno prepoznavanje. Logo je sastavni dio brenda kompanije ili institucije. Logo je čistgrafički simbola logotip je ako sadrži i ime kompanije.

Budući da je logo osnova vizuelnog entiteta, logo dizajn je važno područje grafičkog dizajna a logotip je centralni element složenog sistema identifikacije koji morabiti funkcionalno proširen na sve elemente komunikacije i mogućnosti primjene. Stoga, dizajn logotipa i njihovo uklapanje u vizuelni sistem je jedan od najtežih i najvažnijih područja grafičkog dizajna.