logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

Kopiranje

Kopiranje je umnožavanje informacija ili dokumenata ne koristeći proces kojim je prvobitno formiran. Kod analognih oblika dokumenata kopiranje se ostvaruje uz određeni gubitak kvaliteta i preciznosti, što najviše zavisi od kvaliteta opreme koja se koristi i vještine operatera.
Kod digitalnog kopiranja rezultat je potpuno identična kopija.
U brojnim situacijama i kancelarijskim poslovima potrebno je više od jedne kopije dokumenta.
Do kraja 18. vijeka, ako je ured želio da zadrži kopiju odlaznog pisma, a službenik je morao da napišem kopiju rukom. Ova tehnologija je trajala kroz većinu 19. vijeka. Za ovu svrhu zapošljavao službenik-prepisivač.