logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

KNJIGE

Pro File štamparija se bavi i izradom knjiga, kako iz gotovih priprema tako i iz priprema koje su nastale u dizajnerskom studiju štamparije gdje se gotovi materijal (tekst, slike) koristi za izradu preloma koji se prije štampe isporučuje klijentu na uvid.

Izrada knjiga u našoj štampariji podrazumijeva kako štampu tako i koričenje, bilo da je u pitanju šivenje ili lijepljenje knjižnog bloka, u tvrdom ili mekom povezu, sa ili bez omotnice.