logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

Dorada

Offset štampa je najkompleksniji dio u štamparstvu adorada  igra glavnu ulogu u formiranju finalnog proizvoda. Proces dorade se sastoji od raznih procesa koji moraju biti adekvatno ispraćeni. Lista usluga:

  • Izrada knjiga
  • Bigovanje
  • Šivenje
  • Falcovanje
  • Rezanje
  • Dorada svih vrsta knjiga