logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

Koričenje diplomskih i magistarskih radova

Neka dokumenta kao što su diplomski, doktorski i drugi stručni radovi, imaju tačnu formu, odnosno, propisan izgled korice. Mi imamo određene gotove forme a u zavisnosti od potrebe mogu se oblagati platnom, kožom i papirom.