logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

KORIČENJE DIPLOMSKIH RADOVA

Pro File štamparija u svojoj ponudi ima (štampu i) koričenje diplomskih radova i doktorskih disertacija. U slučaju mekog poveza, u ponudi je full colour štampa na koricama; u slučaju tvrdog poveza – srebrotisak i zlatotisak.