logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

KAŠIRANJE

Kaširanje je zanatski proces kojim se print (ili crtež, akvarel, grafika…), na papiru ili platnu, fiksira (lijepi) za čvrstu podlogu, a u cilju čuvanja, prezentacije, uramljivanja… Podloga na koju se kašira može biti: karton, lepenka, dijapan, PVC pjena za kaširanje, foreks, drvo… Podloga se bira u odnosu na dimenzije rada koji se kašira (što je rad većih dimenzija – podloga mora biti čvršća), kao i u odnosu na tehničke mogućnosti koje posjedujemo.