logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

Brošure

Brošura je informativni papirni dokument koji se može sklopiti u predložak, pamflet ili letak .
Koristi se za davanje informacija o kompaniji , organizaciji,proizvodima ili uslugama, kao obaviještenje potencijalnim kupcima i široj javnosti.
Brošure mogu da se distribuiraju unutar novina, uručio je osobno ili staviti u policamana visokim prometnim lokacijama kako bi bile dostupne što većem broju ljudi.
Brošure su takođe dostupne u elektronskom formatu i nazivaju se e-brošure . Njihova prednost je ta što imaju neograničenu mogućnost distribucije preko interneta što donosi uštede u odnosu na tradicionalne papir brošure.