logo

+382 67 234 188

print@profile.co.me

BROŠURE

Kapaciteti kojima raspolaže Pro File štamparija omogućavaju brzu izradu i isporuku brošura u velikim tiražima koja uključuje mašinsko savijanje odštampanog materijala. U ponudi je štampa gotovih priprema i priprema nastalih u dizajnerskom studiju štamparije.